આજથી બદલાઈ ગયા આ નિયમો, બર્થ સર્ટિફિકેટથી લઈને ક્રેડિટ કાર્ડ સુધી જાણો શું ફેરફારો કરાયા.

દર મહિનાની પહેલી તારીખે ઘણાં નિયમો બદલાતા હોય છે, જેની સીધી અસર સામાન્ય માણસના ખિસ્સા પર પડે છે. 1 ઓક્ટોબર

Continue reading