જાણો તમારા ગામમાં કેટલી ગ્રાન્ટ આવી અને કેટલુ કામ થયું

જાણો તમારા ગામમાં કેટલી ગ્રાન્ટ આવી અને કેટલુ કામ થયું ગુજરાત સરકાર દ્વારા ગામ પંચાયતના કાર્ય અહેવાલ ઓનલાઇન શકાય તે

Continue reading

Flipkart Big Billion Sale

Flipkart Big Billion Sale: 23 સપ્ટેમ્બરથી ફ્લિપકાર્ટ બિગ બિલિયન સેલ શરૂ, પ્રોડક્ટ્સ પર ઑફર્સ અને ડિસ્કાઉન્ટ ચેક કરો. અહીં અમે સ્માર્ટવોચથી લઈને

Continue reading